×

Gratis naar de vetste festivals? Download de iPhone of Android app hier!

Terms and Conditions

De Algemene voorwaarden voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.Clubbie.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.Clubbie.nl staat onder beheer van OnTribe. De contactgegevens zijn te vinden op de contact pagina.

2. Cookies
2a Clubbie.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Clubbie.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Ook kan Clubbie.nl door cookies beter inzicht krijgen in de statistieken van de website.
2b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
2c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze algemene voorwaarden terecht bij Clubbie.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze algemene voorwaarden.

4. Disclaimer
Clubbie.nl is gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


5. Actievoorwaarden
Om te deelnemen aan de acties die Clubbie.nl verzorgt dient de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn en zijn profielgegevens naar waarheid ingevuld te hebben. De gewonnen tickets en/of gastenlijstplaatsen zijn naamsgebonden. Het is niet toegestaan om deze te verkopen / weg te geven aan derden. Daarbij is het ook niet toegestaan om meer dan 1 account te beheren. Clubbie.nl behoudt zich het recht om de kaarten weg te geven en zijn niet aansprakelijk voor eventuele technische redenen waardoor er teveel tickets zijn weggegeven, hier worden de deelnemers dan gelijk over in kennis gesteld.

6. Copyright
De teksten, vormgeving, databestanden, party agenda en overige materialen berusten bij Clubbie.nl. De website wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is verkregen.

Clubbie.nl besteed zijn uiterste zorg aan de inhoud en vormgeving van de website. Clubbie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Clubbie.nl behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment en zonder aankondiging, veranderingen in de site aan te brengen. Clubbie.nl verplicht zich niet de gegevens te up-daten.


Geen rechten van welke aard dan ook kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze website.